Το συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Μιτσερού όπως προέκυψε από την εκλογική συνέλευση της 5ης Οκτωβρίου 2018.

Πρόεδρος:  Παντελής Γαβριήλ (Ιεροκήπιο)

Αντιπρόεδρος: Λάζαρος Νικολάου

Ταμίας: Γεωργία Αλεξάνδρου

Γραμματέας: Χρύσω Μεσαρίτου

Μέλη: Παναγιώτης Φλαούνας

            Σταυρούλα Αθανασίου

            Παπαναστασίου Κυριάκος

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού

Κοινοτικό Συμβούλιο Μιτσερού

Αρχ. Μακαρίου Γ΄40

Τηλ: 22633177, fax: 22634116 koinotikosymbouliomitserou@cytanet.com.cy

© 2018 Κοινοτικό Συμβούλιο Μιτσερού / Φωτογραφίες: Βαλεντίνος Λουκαΐδης,Βαλεντίνος  Αλεξάνδρου, Μitserkotis